Odszkodowania po wypadku Kraków

Odszkodowania po wypadku KrakówPodstawowym rodzajem świadczenia, jakie przysługuje poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, jest odszkodowanie. Odszkodowanie po wypadku to nic innego, jak kompensacja poniesionego uszczerbku. Może ona przybierać postać majątkową i osobową. Bezpośrednią podstawą dochodzenia odpowiedzialności przez osoby poszkodowane są przepisy kodeksu cywilnego o czynach deliktowych, czyli art. 415 i następne k.c.

Odpowiedzialność ta modyfikowana jest poszczególnymi rodzajami podstaw jej przypisania podmiotowi odpowiedzialnemu, a konkretnie art. 436 kodeksu cywilnego. Brzmi on następująco „Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże, gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności”.

Odszkodowania po wypadku – o czym pamiętać?

Warto zapamiętać, że zarówno w przypadku wyrządzenia szkody innemu kierującemu, jak i pasażerom (i to zarówno przewożonym przez sprawcę zdarzenia, jak i pasażerom auta osoby poszkodowanej) osobom tym należą się stosowne świadczenia. Również doznanie szkód osobowych i majątkowych przez samego sprawcę zdarzenia czasami wiązać się może z możliwością uzyskania dla niego samego świadczeń odszkodowawczych. Najważniejsze jest właściwe zidentyfikowanie źródła obowiązków odszkodowawczych, ustalenia podmiotu odpowiedzialnego, zasady odpowiedzialności i rozmiaru szkody! Odszkodowania komunikacyjne Fonsuris.